felhasználási feltételek

Szolgáltatásaink használatával Ön elfogadja a jelen szerződési feltételeket. Kérjük, figyelmesen olvassa el őket
Köszönjük, hogy elektronikus szolgáltatásainkat (Szolgáltatások) használja! A Szolgáltatásokat az M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda (Munkaügyes) biztosítja;
Székhelye:
Magyarország, 2600 Vác, Pálffy utca 39.
Szolgáltatásaink nagyon eltérők, így további feltételek vonatkozhatnak rájuk (beleértve az életkori követelményeket is). A további feltételek az adott Szolgáltatásokon belül lesznek elérhetőek, és ezek a további feltételek a velünk kötött megállapodás részét képezik, amennyiben Ön igénybe veszi az adott Szolgáltatásokat.

Szolgáltatásaink használata
Önnek be kell tartania a Szolgáltatásokon belül elérhetővé tett irányelveket.
Ne éljen vissza Szolgáltatásainkkal. Például ne zavarja meg a Szolgáltatásainkat, illetve ne próbálja meg őket másképpen, mint az általunk biztosított kezelőfelületen keresztül és az utasításoktól eltérő módon igénybe venni. Csak a jogszabályok által megengedett módon használhatja Szolgáltatásainkat. Felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük az Önnek nyújtott Szolgáltatást, amennyiben nem tesz eleget szerződési feltételeinknek vagy irányelveinknek, vagy ha valamely feltétetelezett visszaélést vizsgálunk ki.
Szolgáltatásaink használatával Ön nem szerez a Szolgáltatásokra vagy az Ön által elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot. Nem használhat fel a Szolgáltatásainkból származó tartalmat, kivéve, ha arra engedélyt kapott az ilyen tartalom tulajdonosától, illetve ha a törvény azt más módon lehetővé teszi. A jelen szerződési feltételek nem biztosítanak jogot a Szolgáltatásainkban használt márkajelzések vagy emblémák használatára. Ne távolítsa el, tegye olvashatatlanná vagy módosítsa a Szolgáltatásainkban vagy azok mellett megjelenített jogi közleményeket.
Szolgáltatásaink megjelenítenek nem az M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda tulajdonában álló tartalmakat is. Az ilyen tartalomért egyedül az a szervezet felelős, aki azt elérhetővé tette. A tartalmakat felülvizsgálhatjuk annak megállapítására, hogy azok jogsértőek-e vagy sértik-e a mi irányelveinket; azokat a tartalmakat pedig eltávolíthatjuk, illetve a megjelenítésüket megtagadhatjuk, amelyekről ésszerűen feltételezhető, hogy sértik irányelveinket vagy a törvényt. Ez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy a tartalmat ellenőrizzük, ezért, kérjük, ezt ne is feltételezze.
Az Ön Szolgáltatásokra vonatkozó használatával kapcsolatban szolgálati közleményeket, adminisztrációs üzeneteket és más információkat küldhetünk Önnek. Ezen kommunikációs formák némelyikét kikapcsolhatja.
Néhány Szolgáltatásunk elérhető mobileszközön. Ne használja az ilyen Szolgáltatásokat olyan módon, hogy az elvonja a figyelmét és megakadályozza abban, hogy betartsa a közlekedési vagy a biztonsági szabályokat.

Az Ön Fiókja
Előfordulhat, hogy egyes Szolgáltatásaink használatához Önnek saját regisztrációs fiókra lesz szüksége. A saját regisztrációs fiókot létrehozhatja saját maga, illetve fiókját létrehozhatja az Ön számára egy rendszergazda is, például a munkáltatója vagy egyéb intézmény is. Ha Ön egy rendszergazda által létrehozott fiókot használ, arra eltérő vagy kiegészítő feltételek vonatkozhatnak, rendszergazdája pedig jogosult lehet a fiókjának elérésére és letiltására.
A fiókjának védelme érdekében tartsa titokban jelszavát. Ön felel a fiókjában vagy azon keresztül történő tevékenységekért. Lehetőleg ne használja regisztrációs fiókjának jelszavát harmadik féltől származó alkalmazásokhoz. Ha tudomására jut, hogy jelszavát vagy regisztrációs fiókját illetéktelenül használták, kövesse ezeket az utasításokat.

Adatvédelem és a szerzői jog védelme
A M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda adatvédelmi irányelvei adnak tájékoztatást arról, hogyan kezeljük és védjük a személyes adatokat a Szolgáltatásaink használata során.
Szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja, hogy az M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda adatvédelmi irányelveivel összhangban felhasználhatjuk az ilyen adatokat.
A szerzői jog vélelmezett megsértéséről szóló bejelentésekre választ adunk, a visszaeső jogsértők fiókját pedig az előírt eljárásnak megfelelően felfüggesztjük.
A szerzői jogi jogosultaknak információt szolgáltatunk abból a célból, hogy elősegítsük szellemi tulajdonuk online kezelését.

Az Ön tartalma a mi Szolgáltatásainkban
Egyes Szolgáltatásaink lehetővé teszik az Ön számára tartalmak beküldését. Az ilyen tartalmakra vonatkozó szellemi tulajdonjogok az Ön birtokában maradnak. Azaz, ami az Öné volt, az az Öné is marad.
Amikor feltölt vagy valamilyen más módon elküld tartalmakat a Szolgáltatásainkba, világszerte érvényes engedélyt ad a M-T Munkaügyi Tanácsadó Irodának az ilyen tartalmak felhasználására, hosztolására, tárolására, reprodukálására, módosítására, származékos művek létrehozására (így olyan művekre, amelyek fordítás, adaptálás vagy más módon történő módosítás eredményeképpen jöttek létre annak érdekében, hogy az Ön tartalma jobban megfeleljen a Szolgáltatásainkkal történő használatnak), megosztására, közzétételére, nyilvános előadására, nyilvános megjelenítésére és terjesztésére. Az ebben az engedélyben biztosított jogok korlátozottak: a Szolgáltatásaink üzemeltetésére, hirdetésére és javítására, illetve új Szolgáltatások fejlesztésére vonatkoznak. Ez az engedély abban az esetben is érvényben marad, ha felhagy Szolgáltatásaink használatával (például a M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda bármely szakportáljára felvett vállalkozási adatok vonatkozásában). Egyes Szolgáltatások lehetővé tehetik, hogy az Ön által az adott Szolgáltatásra vonatkozóan megadott tartalmakhoz hozzáférjen, és azokat eltávolítsa. Ezenkívül egyes Szolgáltatásainkra olyan feltételek, illetve beállítások vonatkoznak, amelyek korlátozzák a mi hatáskörünket az Ön által az adott Szolgáltatásba beküldött tartalmak használatával kapcsolatban. A Szolgáltatásainkba küldött összes tartalom esetében győződjön meg arról, hogy rendelkezik minden szükséges jogosultsággal ahhoz, hogy ezt az engedélyt megadja nekünk.
Ha rendelkezik regisztrációs fiókkal, megjeleníthetjük a Szolgáltatásainkban a Profilnevét, a Profilképét, valamint M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda vagy a regisztrációs fiókjához kapcsolódó harmadik fél alkalmazásaival kapcsolatos tevékenységeit (például az Ön által írt elemzéseket és közzétett megjegyzéseket), ideértve azok megjelenítését hirdetésekben és egyéb kereskedelmi vonatkozásokban. Tiszteletben fogjuk tartani azon beállításait, amelyeket regisztrációs fiókjában a megosztás és láthatóság korlátozásának céljából megadott. Választhatja például azt, hogy neve és képe ne jelenjen meg.
Az adatvédelmi irányelvekben vagy az adott Szolgáltatásra vonatkozó egyéb szolgáltatási feltételekben további információt találhat arra vonatkozóan, hogy a M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda a tartalmat hogyan használja és tárolja. Ha Ön visszajelzést vagy javaslatot küld nekünk a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban, a visszajelzést vagy a javaslatokat anélkül használhatjuk fel, hogy ezáltal bármiféle kötelezettségünk keletkezne Önnel szemben.

A Szolgáltatásainkban található esetleges szoftverekről
Ha egy Szolgáltatás letölthető szoftvert tartalmaz, vagy ahhoz ilyen szükséges, akkor ez a szoftver automatikusan frissülhet az eszközén, amikor annak egy új verziója vagy funkciója válik elérhetővé. Egyes Szolgáltatások lehetővé tehetik az automatikus frissítés beállításainak megadását.
A M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda személyre szóló, világszerte érvényes, jogdíjmentes, nem átruházható és nem kizárólagos engedélyt ad Önnek a M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda által a Szolgáltatások részeként biztosított szoftverek használatára. Ennek az engedélynek a kizárólagos célja az, hogy lehetővé tegye az Ön számára a M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda által biztosított Szolgáltatások használatát és az általuk kínált előnyök élvezetét, a jelen feltételeknek megfelelő módon. Ön nem jogosult a Szolgáltatások egyes részeinek vagy a Szolgáltatáshoz tartozó szoftvernek a másolására, terjesztésére, értékesítésére vagy bérbe adására, továbbá Ön nem jogosult a szoftverek visszafejtésére vagy a szoftverforráskód megszerzésének megkísérlésére sem, kivéve, ha az ilyen korlátozást a jogszabály tiltja, vagy ha erre Ön írásos engedélyt kapott tőlünk.
A nyílt forráskódú szoftverek fontosak számunkra. A Szolgáltatásainkban használt egyes szoftvereket nyílt forráskódú licenc keretében biztosítjuk, amelyet az Ön rendelkezésére bocsátunk. A nyílt forráskódú licencben lehetnek olyan rendelkezések, amelyek kifejezetten felülírják a jelen feltételeket.

Szolgáltatásaink módosítása és megszüntetése
Folyamatosan javítjuk és módosítjuk a Szolgáltatásainkat. A Szolgáltatásainkat újabb funkciókkal vagy lehetőségekkel bővíthetjük, de egy Szolgáltatást fel is függeszthetünk vagy azt teljesen meg is szüntethetjük.
A Szolgáltatás használatával bármikor felhagyhat, habár ha így dönt, sajnálni fogjuk távozását. Ezenkívül a M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda is bármikor megszüntetheti a Szolgáltatások biztosítását az Ön számára, illetve bármikor bevezethet vagy létrehozhat új korlátozásokat a Szolgáltatásokra vonatkozóan.
Úgy véljük, hogy adatai az Ön tulajdonát képezik, és ezen adatokhoz való hozzáférésének fenntartása fontos szempont. Ha egy Szolgáltatást megszüntetünk, akkor – ha ez ésszerű módon megoldható – erre Önt kellő időben figyelmeztetjük, és lehetőséget biztosítunk az adatok megszerzésére a Szolgáltatásból.

A M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda által biztosított szavatosság, illetve a felelősség kizárása
Szolgáltatásainkat gazdaságilag ésszerű szakértelemmel és elővigyázatossággal biztosítjuk, és reméljük, hogy Ön örömét leli használatukban. Vannak azonban bizonyos dolgok, amelyeket nem ígérünk a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban.
A JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKBEN VAGY A TOVÁBBI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKBEN KIFEJEZETTEN MEGÁLLAPÍTOTT FELTÉTELEKEN KÍVÜL SEM AZ M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda, SEM PEDIG AZ M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda BESZÁLLÍTÓI VAGY FORGALMAZÓI NEM TESZNEK SEMMILYEN KONKRÉT ÍGÉRETET A SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN. PÉLDÁUL SEMMILYEN KÖTELEZETTSÉGET NEM VÁLLALUNK A SZOLGÁLTATÁSOKON BELÜLI TARTALMAT, A SZOLGÁLTATÁSOK SAJÁTOS FUNKCIÓIT, VAGY A MEGBÍZHATÓSÁGUKAT, RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSUKAT VAGY AZ ÖN IGÉNYEINEK KIELÉGÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMASSÁGUKAT ILLETŐEN. A SZOLGÁLTATÁST ÚGY BIZTOSÍTJUK AHOGY VAN.
EGYES JOGHATÓSÁGOK ELŐÍRNAK BIZONYOS SZAVATOSSÁGOKAT, PÉLDÁUL AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS JOGSZERŰSÉGRE VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT. A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A SZAVATOSSÁG VALAMENNYI FORMÁJÁT KIZÁRJUK.

A Szolgáltatásainkért való felelősségünk
AMENNYIBEN A JOGSZABÁLY AZT LEHETŐVÉ TESZI, SEM AZ M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda, SEM A M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda BESZÁLLÍTÓI ÉS FORGALMAZÓI NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET AZ ELMARADT HASZONÉRT, KIESETT BEVÉTELÉRT, AZ ELVESZETT ADATOKÉRT, A PÉNZÜGYI VESZTESÉGÉRT, ILLETVE NEM NYÚJTANAK KÖZVETETT, RENDKÍVÜLI, KÖVETKEZMÉNYI, NEM VAGYONI VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRTÉRÍTÉST.
A M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda ÉS AZ M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda BESZÁLLÍTÓINAK VAGY FORGALMAZÓINAK A JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALAPJÁN TÁMASZTOTT BÁRMILYEN, ÍGY VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOKAT IS MAGÁBAN FOGLALÓ KÖVETELÉSSEL SZEMBENI TELJES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA – AMENNYIBEN A JOGSZABÁLY EZT LEHETŐVÉ TESZI – ARRA AZ ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK, AMELYET ÖN A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁÉRT RÉSZÜNKRE KIFIZETETT (ILLETVE AMENNYIBEN ÍGY DÖNTÜNK, A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK MEGISMÉTLÉSÉRE).
A M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda ÉS A M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda BESZÁLLÍTÓI, VALAMINT FORGALMAZÓI SEMMILYEN ESETBEN NEM FELELŐSEK AZ ÉSSZERŰ MÓDON ELŐRE NEM LÁTHATÓ VESZTESÉGEKÉRT VAGY KÁROKÉRT.

Szolgáltatásaink üzleti felhasználása
Ha Szolgáltatásainkat egy vállalkozás nevében használja, akkor az a vállalkozás elfogadja ezeket a feltételeket. Vállalja, hogy megtéríti és kártalanítja a M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda-t és leányvállalatait, tisztségviselőit, ügynökeit és alkalmazottait mindennemű olyan eljárással vagy keresettel szemben, - beleértve a követelésekből, veszteségekből, károkból, perekből, ítéletekből, perköltségekből és ügyvédi díjakból eredő felelősséget és költségeket, amely a Szolgáltatások használata kapcsán, azzal összefüggésben vagy a jelen feltételek megsértése kapcsán merült fel.

A Szerződési Feltételekről
A jelen szerződési feltételeket vagy az adott Szolgáltatásra vonatkozó további szerződési feltételeket módosíthatjuk, például annak érdekében, hogy megfeleljenek a jogszabályok, illetve Szolgáltatásunk esetleges változásának. Kérjük, rendszeresen tekintse meg a szerződési feltételeket. A feltételek módosításáról szóló értesítéseket ezen az oldalon tesszük közzé. A módosított további szerződési feltételekről szóló értesítést az adott Szolgáltatáson belül közöljük. A módosítások nem visszamenőleges hatályúak, és leghamarabb tizennégy nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba. Azonban egy Szolgáltatás új funkcióját bevezető módosítások vagy a jogi megfontolásból végrehajtott módosítások azonnal hatályba lépnek. Ha Ön nem ért egyet a Szolgáltatás módosított feltételeivel, abba kell hagynia a Szolgáltatás használatát.
Ha a jelen szerződési feltételek és a további szerződési feltételek ellentétesek egymással, a további szerződési feltételeket kell irányadónak tekinteni.
A jelen szerződési feltételek a M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda és az Ön közötti kapcsolatot szabályozzák. A jelen szerződési feltételek nem teremtenek semmiféle jogosultságot harmadik személy kedvezményezett javára.
Amennyiben nem tesz eleget a jelen szerződési feltételekben foglaltaknak, és mi nem tesszük meg azonnal az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, ez nem jelenti azt, hogy lemondanánk esetleges jogainkról (például az intézkedések jövőbeni megtételéről).
Ha kiderül, hogy az adott szerződési feltétel nem végrehajtható, ez nem befolyásolja a többi szerződési feltétel érvényességét.
A jelen szerződési feltételekből eredő vagy az ezekkel vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi jogvitára Magyarország joga irányadó. A jelen szerződési feltételekből eredő vagy az ezekkel vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos minden követelés tárgyalására kizárólagosan a Pest Megyei bíróságok jogosultak, és Ön és a M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda alávetik magukat ezen bíróságok személyes joghatóságának.
A M-T Munkaügyi Tanácsadó Irodával való kapcsolatfelvétel módjairól a kapcsolatfelvételi oldalunkon tájékozódhat.

Utolsó módosítás: 2014. március 16.

hr-ügyvitel

Online humánerőforrás - ügyvitel

Az MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda saját fejlesztésű online informatikai rendszerének elsődleges és közvetlen célja, de leginkább feladata, hogy költséghatékonyan – telefon, postai és utazási költségek nélkül – Partnereink a foglalkoztatáshoz kapcsolódó és kötelzően nyilvántartott adatokat, eszköz, hely és időkorlát nélkül a nap 24 órájában figyelemmel kísérhesse, és a rendelkezésre álló adatok alapján a teljes, jogszabályokban is előírt dokumentumokat elkészítsük részükre. A fejlesztés során ennekk ellenére nagy hangsúlyt helyeztünk az alábbi közvetett célokra is, melyek a használat során talán jobban értelmezhetők lesznek:
- elektronikus adatküldés
- elektronikus iratkezelés, iktatókönyv
- az ügyviteli folyamat eseménynaplózása
- a rendelkezésre álló adatok egyedi céloknak megfelelő struktúrált feldolgozása és rendelkezésre állása
- a szakmai terültet érintő információk naprakész hozzáférése
- egyszerű és tagolt rendszer
- szakhatósági ellenőrzés során azonnali adatszolgáltatás.

Az ajánlat elfogadása esetén megbízási szerződéses formában kívánunk a Partnerrel kölcsönösen megállapodni az egyes szolgáltatási ágakban részletesen is meghatározott feladatokra vonatkozóan. Meggyőződésünk, hogy az általunk kínált megoldások alkalmazásával az emberi tényezőt méltó helyre emelve - valamint a költséghatékony, teljesítményorientált gazdálkodás szempontjait is figyelembe véve - ügyfeleink tovább erősíthetik piaci jelenlétüket és fokozhatják versenyképességüket. Munkánk során törekedtünk arra, hogy munkatársaink aktív tagjai legyenek az Ön cégének.

A feladatok a cég teljes működésére kiterjedő munkaügyi feladatok végrehajtásának rendszeres szakértői támogatását jelentik. A tanácsadói és adminisztrációs támogatás biztosítja, hogy a munkavállalók foglalkoztatása a munkaügyi szabályok által meghatározott keretek között történjen. A feladatok végrehajtása magába foglalja a munkaügyi tevékenység átfogó szakértői támogatását. A megoldást telefonon történő egyeztetéssel, szükség esetén személyes jelenléttel, írásos anyagok elkészítésével is garantáljuk. Vállalkozásunk garantálja, hogy szakértői munkánkat igénybe véve cégüknél a munkaügyi tevékenység tervszerű, gazdaságos, színvonalas szakmai tartalommal, a jogszabályok által biztosított keretek között működjön, így munkaügyi ellenőrzés esetén nem kell munkaügyi bírság kiszabásától tartania.
Társaságunk áttanulmányozza és leképezi a Megbízó szervezeti felépítését, függőségi és utasítási viszonyait, ellenőrzi a Megbízó hatályos munkaügyi szabályzatait, foglalkoztatási folyamatait és a foglalkoztatás során szükséges munkaköröket, majd ezek ismeretében:
- javaslatot tesz és kialakítja a személyzeti nyilvántartás módjára
- az adatkezelés, - a munkaerő-, és munkaidő beosztás új rendszerének a tervezetére;
- munkaszerződés, a munkaszerződésekhez kapcsolódó munkaügyi tájékoztató; ill. a vezetőkre, munkavállalókra vonatkozó munkaköri leírás-mintákat előkészíti;
- szövegszerű javaslatot tesz a munkáltatói utasítási jogkörben teljesen, vagy részben rendezhető kérdésekre:
- a munkaviszony létesítésének, megszüntetésének, módosításának,
- a munkára képes állapotnak,
- a munkából való mulasztás bejelentésének,
- a munkahelyi jelenlét regisztrálásának,
- a tanfolyamon vagy továbbképzésen való részvételre történő kötelezés szabályainak,
- a munkavállaló által, saját kezdeményezése alapján folytatott tanulmányokkal összefüggő szabályoknak,
- a tanulmányi szerződéseknek,
- a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásnak (átirányítás, kiküldetés és kirendelés),
- a munkaidő, pihenőidő munkaidőkeretben való szabályozásának,
- a munkarend egyéb kérdéseinek,
- a rendkívüli munkavégzésnek,
- a szabadság kiadására vonatkozó rendelkezéseknek,
- a munkaidő nyilvántartásának,
- a munkabér számfejtésével, kifizetésével, és a munkabérből történő levonással kapcsolatos szabályozására,
- a munka díjazásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseknek,
- a kártérítési felelősség egyes szabályainak egységes munkaügyi szabályzatban való rendezésére.
- jogszabályi előírás esetén részletes tájékoztatást ad az esélyegyenlőségi terv jogintézményről, egyúttal elkészíti annak tervezetét és egyeztetést követően a végleges tervet.
- a szabályzatok illetve tervek bevezetését és adaptálását elősegíti, folyamatos munkaügyi, munkajogi, munkabiztonsági, foglalkoztatáspolitikai szaktanácsadást végez.

Dokumentációs tevékenység

- Adat- és titokvédelemmel kapcsolatos jogszabályok alapján a szükségesnek tartott utasítások elkészítése
- Belső átcsoportosítások, szükség esetén a létszámleépítések előkészítése
- Bérbesorolással kapcsolatos ajánlatok elkészítése, javaslat a besorolási rendre
- Csoportos létszámleépítés előkészítése, bonyolítása
- Foglalkoztatási támogatás ügyintézése
- Humánstratégia kidolgozása
- Minőségbiztosítás (HR) előkészítése
- Munkaerő kiválasztás
- Munkaerő toborzás
- Munkaidőkeret tervezés
- Munkaköri leírások kialakításának rendszere
- Munkakörváltozással kapcsolatos munkaszerződések, illetve kapcsolódó iratok módosítására
- Munkarend tervezés
- Munkaügyi, munkavédelmi, foglalkoztatáspolitikai és bérgazdálkodási auditáció
- Önéletrajz adatbázis vezetése, kezelése
- Személyi anyagok kezelése, adatvédelmi rendszerének folyamatos aktualizálása
- Személyügyi iratok, munkaköri pályázati anyagok nyilvántartása, kezelése, megőrzése
- Távollét nyilvántartás rendszerének kidolgozása (betegszabadság, betegállomány, szabadság)
- Teljesítménykövetelmény rendszer kidolgozás, működéséhez folyamatos tanácsadás
- Utiköltségtérítés tervezése, szabályozása
- Üzemi tanács, üzemi megbízott választás és eljárás lebonyolítása
- Adatfelvételi, ajánlattételi lap előkészítése új munkavállalók részére Adatszolgáltatás
- Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat esedékessége
- Határozott idejú munkaszerződés lejár
- Hatósági jelentési kötelezettség (határidő)
- Ki- és belépők nyilvántartása, fluktuációs adatok nyilvántartása
- Kimutatások készítése a munkaerő mozgásáról, adatok szolgáltatása a munkaügyi statisztikához
- Létszám-gazdálkodási költségvetés elkészítése
- Munkaügyi nyilvántartás negyedéves felülvizsgálata
- Próbaidő lejár Irat elkészítése
- Adatvédelmi nyilatkozat a belépő munkavállalók részére
- Azonnali hatályú felmondás
- Béremelés munkaszerződés módosítása
- Beutaló előzetes orvosi vizsgálatra
- Beutaló időszakos orvosi vizsgálatra
- Beutaló kockázati adatlap
- Cafetéria (szabályzás, iratok, nyilvántartás)
- Csoportos leltárfelelősségi megállapodás
- Dokumentációs felülvizsgálat
- Egyéni leltárfelelősségi megállapodás
- Egyéni szabadságterv dokumentációjának elkészítése
- Elsőfokú orvosi vizsgálatra
- Elszámolási kötelezettséggel átvett eszköz
- Értesítés: határozott idő lejárt
- Értesítés: próbaidő lejárt
- Felmondás
- Foglalkoztatás minőségét igazoló dokumentum
- Gyermek(ek) után járó szabadság igénylése
- Iskolai és szakmai végzettségben bekövetkezett változások nyilvántartása
- Jelenléti ív nyomtatvány elkészítése hónap első napjáig
- Kártérítési nyilatkozat elkészítése
- Külföldi állampolgár foglalkoztatása
- engedélyezési eljárás lefolytatása
- Meghallgatási jegyzőkönyv
- Munkaszerződés módosítása
- Munkavállalói kölcsönszerződés
- Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel
- Pótszabadság igénybevétele
- Szabadság kérelem
- Szabadságterv
- Személyi- munkaügyi nyilvántartó lap
- Személyi nyilvántartás
- Tájékoztató
- Tanulmányi szerződés
- Új munkatársak felvétele
- Vezető állású munkavállaló munkaszerződés
- Vezető állású munkavállaló munkaszerződés módosítása

Megnézem >>>